سکه زیبا شناسی

سکه زیبا شناسی همچون سایر سکه ها هم رو دارد و هم پشت.روی سکه زیبا شناسی به تعبیر سینگر فیلسوف،آفرینش و پشت آن باز به تعبیر آن فیلسوف معنا شناس،آرزو طلبی است.به این معنا یک انسان زیبا شناس اول باید در صدد آفریدن یک تصویر بهتر از زندگی باشد ودر گام دوم با از خود گذشتگی ومیل تمام نشدنی در پی تحقق آن تصویر بهینه شده زندگی باشد.

/ 1 نظر / 35 بازدید
روزبه

اگه اینطوره که ما زیبا شناس خیلی کم داریم!!!