شخصیت ، افکار و توسعه

هراکلیتوس فیلسوف یونانی می گوید:

شخصیت هر فرد تقدیر و سرنوشت او را شکل می دهد و آرزوهای هر فرد موجب شکل گرفتن و بقای افکار او می شود.

به بیانی،هرچه شخصیت یک فرد قوی تر باشد،افکار او نیز از قدرت بیشتری برخوردار خواهند بود و به همین ترتیب این افکار در مدت زمان کوتاه تری در زندگی او شکلی عینی به خود می گیرند و متجلی می شوند و زندگی او را شکل می دهند.وقوع مختصات توسعه در عرصه زندگی نیز از این روند خارج نیست.برای عینیت بخشیدن به مفهوم توسعه و نماسازی آن در وجوه مختلف زندگی،نیاز به وجود قالب های ذهنی پالایش شده ویا پالایش یافته است.قالب های ذهنی ای که بیانگر شخصیت قوی و برجسته افراد ی باشند که قرار است به زندگی خود معنا ببخشند و توسعه را در همه زوایای زندگی خود محقق سازند.

/ 1 نظر / 15 بازدید

پرتال آموزشی تجاری سیدان،برترین سامانه دارای رتبه 4 ستاره از سوی بازدید کنندگان دوره‌های بهاری سیدان کارخانه تولید اطلاعات مجموعه 50 کتاب فراتر از راز 3 (The Secret) WWW.CST.US.PN