پایداری جامعه

پایداری دین ودنیا به چهار کس بستگی دارد:

دانشمندی که دانش خود را به کارمی برد؛نادانی که ننگ نداشته باشد چیزی یاد بگیرد؛ بخشنده ای که درنیکی کردن بخل نورزد وبینوایی که آخرتش را به دنیایش نفروشد وپیرو خواهش های دل نگردد.

چنان چه دانشمند دانشش را تباه کند،هر آینه نادان از فراگرفتن دانش سرباز زند.اگر توانگری دچار بخل شودودر بخشش ودستگیری نکوشد،آن وقت بینوا آخرتش را به دنیایش بفروشد.

(بخشی از فرمایش امیرتوسعه به جابربن عبدالله انصاری که از یارن نزدیکشان بود.)

/ 2 نظر / 8 بازدید
چت روم

سلام مطالبت جالب و خواندنيه خوشحال ميشم به من هم سر بزني چت رومي شلوغ و صميمي ;) www.hadci.com

ایلیا

آیا با چهار عامل مورد اشاره حضرت امیر(ع)می توان جامعه پایداری ساخت؟آن هم در این دنیای پر آشوب کنونی جوامع!