بزرگترین دلیل شکست

بزرگترین دلیل شکست بیشتر دولت مردان،مدیران دولتی،مدیران اجرایی و کارگزاران توسعه اغلب ناشی از ناتوانی شان در یافتن مسأله های درست است نه ناتوانی شان از حل مسأله هایی که در برابر شان وجود دارد.

/ 2 نظر / 11 بازدید
داریوش

آی بگفتی آی بگفتی البته سیاست زدگی را هم باید به آن افزود/..

روزبه

یعنی توان مساله شناسی و مساله یابی ندارند؟؟؟؟