هویدایی خرد

خردمندی می گفت:

خرد در دانسته های ما دیده نمی شود، خرد تنها در کردار ما هویدا می گردد.

/ 3 نظر / 14 بازدید
www.smseman.com

سلام... اگر نیاز به اطلاع رسانی یا تبلیغات دارین، می تونید از سایت ما دیدن کنید! استفاده از پنل ما کاملا رایگان هست و شما فقط هزینه ارسال پیام های خودتان را پرداخت می کنید. www.smseman.com

سهیل

عجب جمله خردمندانه ای بیان داشته.با این جمله می توان مدیران خردمند واقعی را ازمدیرانی که فقط سخنان خردمندانه بر زبان جاری می سازنند شناسایی کرد.

نام

متن پيام