هستی شناسی فرهنگی

گرگ یانگ(Greg Young)کتابی با عنوان :شکل دهی جدید برنامه ریزی از طریق فرهنگ (Reshaping Planning With Culture)  در سال 2008میلادی منتشرکرده که این کتاب به سفارش اداره کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران و توسط آینده پژوه جوان جناب آقای دکتر عین اله کشاورز ترک در سال1392 خورشیدی به فارسی ترجمه و ازطریق انتشارات تیسا به چاپ رسیده است. یانگ در راستای ایجادیک هستی شناسی قابل استناد از فرهنگ،از مشاهدات نظریه ای وتعاریف مربوط  که در کارهای جغرافی دان فرانسوی،هانری لوفور(Henri Lefebvre) ارائه شده است،کمک گرفته وبخش های مهمی از کارهای ریموند ویلیامز (Raymond Williams)را به آن اضافه کرده است.لوفور مفهومی را با عنوان « سه گانگی هستی» در سال 1992 میلادی ایجاد کرده بود.این هستی شناسی از فرهنگ بر اساس یک سه ضلعی متشکل از«فضایی بودن» ، «تاریخی بودن» و « اجتماعی بودن» بنا شده بود.یانگ،اصطلاحات لوفور را با مفاهیمی آشناتر چون: « فضا» ، « زمان » و « اجتماع » بیان کرد.هر عنصر از این ساختار سه گانه ، بخشی از کل فرهنگ است که باید مورد توجه قرار بگیرد. این سه بخش از ساختار سه گانه هستی شناسانه یکدیگر را در بر می گیرند و نمی توان آنها را به تنهایی به صورت درستی درک کرد واز نظر معرفت شناختی، یکی را بر دیگری ترجیح داد؛ اگر چه هر یک از آنها به طور جداگانه بسیار مورد بررسی و مطالعه واقع شده اند. به نظر یانگ ، علوم متناظر با سه گانه هستی شناسانه فرهنگ به ترتیب عبارتند از: « جغرافیا » ، « تاریخ » و « جامعه شناسی » که برای فهم عمیق و دقیق فرهنگ در عصر حاضر می بایست هم زمان مورد توجه و تاکید قرار گیرند.یانگ با استفاده از دیدگاه مکمل هنجاری ریموند ویلیامز از فرهنگ؛مفاهیم : « محیط » ، « میراث ناملموس » و « شیوه های زندگی » را به ترتیب معادل مفاهیم فضا ، زمان و اجتماع قرار داده است تا زمینه بررسی میدانی و استنباط های روزمره از وجوه سه گانه فرهنگ و گسترش یک رویکرد عملی و قابل دسترس برای تمام برنامه ریزان،آموزش دهندگان و دیگر کارشناسان که درگیر وعلاقه مند مسایل فرهنگی هستند،مهیا گردد.

در پایان مطالعه این کتاب خواندنی را به  همه فرهنگ شناسان و برنامه ریزانی که اساس کارشان را فرهنگ قرار داده اند،سفارش می کنم.

/ 1 نظر / 13 بازدید
امیر مسعود

اگه عیبی نداره،ابتدا یک تعریف از هستی شناسی فرهنگی ارائه دهید![گل]