خانواده در بحران

"خانواده در بحران" ؛ عنوان کتابی است که به همت و کوشش علمی و محققانه دکتر " محمد سمیعی" عضو هیأت علمی دانشگاه تهران تدوین یافته و توسط انتشارات اطلاعات در سال 1393 به چاپ رسیده. خواندن این کتاب هشدار دهنده را به تمامی کسانی که چه دغدغه خانواده دارندو چه نسبت به آینده خانواده کم توجه هستند،توصیه می کنم.

نویسنده در مقدمه کتاب این طور می نویسند:

همه ما کما بیش با این سوال که « آیا علم بهتر است یا ثروت ؟» آشنا هستیم ودر مورد آن اندیشیده ایم وحتی بسیاری از ما در دوران کودکی درباره آن انشاء نوشته ایم.این سوال اگرچه کلیدی و مهم است،ولی تنها سوال کلیدی نیست. سوال دیگری که کمتر از آن پرسیده می شود این است که « آیا خانواده بهتر است یا ثروت؟» .............................. سوال کلیدی دیگری که بسیار تعیین کننده است و پاسخ های متفاوت به آن ،مسیر زندگی را به شدت دگرگون می سازد این است که « آیا خانواده بهتر است یا آزادی؟»

نویسنده محترم تاکید خاصی دارند که آن دست از خانواده هایی که قصد مهاجرت به خارج از کشوربه ویژه  غرب را دارند؛حتمن این کتاب را مطالعه بفرمایند.

/ 2 نظر / 12 بازدید
سهیل

سلام .اولا از شما تشکر می کنم.ثانیا ایشان را در برنامه این شب ها دیدم و حرف های هشدار دهنده اش را نیز شنیدم.

خانواده بهتر است یا علم؟[گل]