مطلب چند گزینه ای!!

شما کدام گزینه را انتخاب می کنید؟

1- توانا بود هر که دانا بود

2- توانا بود هر که دارا بود

3- دانا بود هر که دارا بود

4- دارا بود هر که توانا بود

5- دارا بود هر که دانا بود

6- دانا بود هر که توانا بود

/ 4 نظر / 36 بازدید
روزبه

گزینه 2

آسمان

نظرات وبتون در ارسالش هنگ میکنه و مشکل داره.

آسمان

این مصرع اونقدر گستردگی معنایی داره که نمیشه به راحتی با جا به جایی کلمه هاش یه گزینه رو انتخاب کرد. چون در این صورت هم باز هر گزینه بار معنایی زیادی پیدا میکنه. به خاطر سه کلمۀ کلیدی توانا و دانا و دارا هست. اما اگه من باشم به جای یه گزینه دو تا گزینه رو انتخاب می کنم.

آسمان

سلام عجیبه اینقدر روی تایید پیامهاتون حساس بودید اما خودتون پیام هام رو عمومی نکردید.