اقتصاد توسعه و جعبه سیاه

همانطور که می دانید،اقتصاد توسعه دانشی است که اقتصادی ترین و مناسب ترین راهبرد توسعه را به کشور خواهان و دولت مردان آن ،پیشنهاد می کند.

در این راستا ،چهار مرحله را گوشزد می کند:

1- دانستن این که چه کارهایی باید انجام شود(شناسایی و اولویت بندی کارهایی که باید از طرف دولت مرکزی صورت پذیرد).

2- انتخاب زمان مناسب برای انجام کارهای شناسایی شده.

3- توالی درست کارها(رعایت تقدم و تاخر کارها به دلایل منطقی).

4- چگونگی انجام کارها(کارها به چه نحوی و چگونه انجام شوند که ضمن همپوشانی، باصرفه نیز باشند).

اقتصاد دانان توسعه بر این باورند که گوشزد چهارم از پیچیدگی هایی برخورداست که اگر به درستی لحاظ نشود،امکان عقیم شدن برنامه ها،طرح ها و پروژه های توسعه و حتا شکست آن ها وجود دارد.بدین دلیل،از این گوشزد به عنوان جعبه سیاه اقتصاد توسعه نام می برند. واضع این اصطلاح،هاروی لیبن شتاین (H.Liebenstin) است که در سال 1989 میلادی آن را در اثری بکار برد.

نگاه شود به:اولین یادداشت این وب با عنوان دغدغه توسعه.

/ 3 نظر / 13 بازدید

پس دانش اقتصادتوسعه هم مثل هواپیما ها جعبه سیاه داره!!![چشمک]

سهیل

اقتصاد توسعه رهیافته یا راهبرده؟

پیمان

جعبه سیا ه ام آرزوست!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!