مرغ هوا

هرکه با مرغ هوا دوست شود،

خوابش آرام ترین خواب جهان خواهد بود. شادروان سپهری

 

آرامش ابدی،مرتضی پاشایی را به آغوش کشید.

روحش شاد وقرین رحمت باشد                              

/ 1 نظر / 8 بازدید
دوست

روحش شاد......[ناراحت][ناراحت][ناراحت]