تعریفی از توسعه

راجع به تعریف زیر از توسعه که توسط یکی از صاحب نظران اقتصاد ارائه شده است،اظهار نظر فرمایید:

توسعه یعنی بهینه سازی استفاده از نیروهای بالقوه مادی وانسانی جامعه.

/ 2 نظر / 15 بازدید
کریو رایگان

اکانت کریو رایگان...با قابلیت بروز رسانی خودکار nod32‎ http://www.aparat.com/v/TlNic server : kerio.mrtunnel.ir user : public password : secret‎

کریو رایگان

اکانت کریو رایگان...با قابلیت بروز رسانی خودکار nod32‎ http://www.aparat.com/v/TlNic server : kerio.mrtunnel.ir user : public password : secret‎