شاخص دستیابی به فناوری

یکی از شاخص هایی که وضعیت توسعه یافتگی کشوری را بیان می کند،شاخص دستیابی به فناوری(Technological Achievement Index) است.این شاخص برای دستیابی و ارزیابی ظرفیت های فناوری به کار می رود، یعنی این که یک کشور چقدر توانایی خلق فناوری،ایجاد مهارت های انسانی و انتشار آن در اقتصاد را دارد.مهم ترین اجزای این شاخص که نشان دهنده توان وظرفیت یک کشور در پذیرش نوآوری ودستیابی به فناوری می باشد،به شرح زیر است:

- نسبت هزینه های آموزشی به کل هزینه های دولت.

-میزان دسترسی به اینترنت و کاربران اینترنت در هزار نفر.

- نسبت ثبت نام در رشته های علوم پایه به کل ثبت نام دانشگاهی.

-مخارج تحقیق وتوسعه به نسبت GNP به درصد.

-درصد صادرات با فناوری بالا به کل صادرات.

-اختراع به ازای یک میلیون نفر.

کشور ایران بر اساس آمارهای موجود در دهه های گذشته بر ظرفیت ملی نوآوری از طریق ایجاد موسسات تحقیقاتی،دانشگاهی وتربیت دانشمندان ومهندسان افزوده است.با وجود این،بر اساس مطالعه ای که در خصوص ظرفیت نوآوری 72کشورصورت گرفته،کشور ایران رتبه 50 را کسب نموده است.جالب توجه است که ازمیان کشورهای آسیایی،کشورهای ژاپن،کره جنوبی، سنگاپورومالزی به ترتیب رتبه های30،10،5،4 را به دست آورده اند.

منبع:عبدلی،قهرمان(1386).نظام ملی نوآوری،ابداعات وجهش اقتصادی.فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران.سال نهم.شماره 31.

/ 0 نظر / 15 بازدید