رأی برهمنی

مزاج دهـر تبـه شد در ایـــن بلا حافظ

کجاست فکر حکیمی و رأی برهمنی

حریف آشفتگی ها و نابسامانی های زمانه،فقط و فقط فکری است که ریشه در حکمت داشته باشد و رای و نظری است که ازسرچشمه برهمن سیراب شده باشد؛در غیر این صورت بعید به نظر می رسد این هرج ومرج های بهم بافته به این سادگی ها رخت بربندند و میدان خالی کنند.

/ 1 نظر / 19 بازدید
داریوش

جای یک فکرحکیمی و رای برهمنی در نظام تدبیر کشور احساس می شود....