ویژگی های اساسی احزاب سیاسی

احزاب اصیل ومستقل سیاسی،احزابی هستند که:

درسیاستگذاری اعتدال پیشه اند،

ازثبات سیاسی برخوردارند،

روش کار آشکار وشفاف دارند ،

مسئولیت پذیرند،

عرق ملّی دارند،

مصلحت ملّی را برهر مصلحتی ترجیح می دهند

ودرقبال کنش های سیاسی خودنیزپاسخگوهستند.

/ 6 نظر / 15 بازدید
محسن

آیا احزاب موجود در ایران از این ویژگی ها برخوردارند؟ یا چند درصد احزاب سیاسی کشور چه میزان از ویژگی های مذکور را دارا هستند؟

آیا سازوکاری وجود دارد که احزابی با این ویژگیها تاسیس شوند؟

سعید

به این ویژگی ها قایم به شخص و دولت نبودن را هم اضافه کنید!

دوست

و در ایران کدام احزاب با این متد همخوانی دارن؟؟؟؟؟!!![نیشخند]

دوست

جهت امتحان[نیشخند]

دوست

استاد معاف بفرمایید.....بنده اگه بخوام بیام بالا در سطح حضرتعالی ،پر و بالم میسوزه.......[لبخند]