پرسش از اهالی قرآن پژوه

از قرآن پژوهان ارجمند دعوت می گردد به پرسش های زیر پاسخ گویند:

1- موضوع "قرآن " به عنوان یک منبع بزرگ معرفت (ازنوع الهی نه بشری) چیست؟

2- این منبع معرفتی چه هدف یا اهدافی را دنبال می کند؟

3- این منبع معرفتی برای تبیین موضوع خود ، چه روشی را بکار برده است؟

4- این منبع معرفتی گزاره های خود را با چه زبانی وبه چه نحوی بیان می کند؟

5- این منبع معرفتی مطالب خود را در میدان معرفت در چه قالبی ارائه می نماید؟

6- چند درصد آیات به ترتیب به موضوعات زیر اختصاص یافته است؟ یک- هستی شناختی. دو- شناخت شناختی. سه - خدا شناختی.چهار-انسان شناختی. پنج- رفتار شناختی. شش- اخلاق شناختی.

/ 1 نظر / 17 بازدید
شهریار شریعت

با سلام؛ البته من قرآن پژوه نیستم اما آنچه می‌دانم می‌گویم: 1_ موضوع قرآن به نظر من آنچیزیست که در غرب به آن اخلاق می‌گویند. 2_ هدف قرآن همان هدف دینست و آن راهنمایی بشر برای سعادت اخرویست. 3_ روش قرآن به عنوان کتاب الهی هم نقلی است و هم عقلی چراکه حقانیت حکم را تاحدودی از خود حکم و به طور کامل از گوینده حکم که خداست می‌فهمیم و اینگونه می‌فهمیم از جانب خداست که ویژگی‌های اعجازی دارد. همچنین مشخص است که قرآن در قالب متن به زبان عربی است تا فصاحت و بلاغتش حفظ گردد. 4_ به زبان عربی و به طور مشخص و واضح بر همه مردم عالم. 5_ قرآن؛ وحی مکتوب است. 6_ فکر نمی‌کنم تاکنون کسی درصد گرفته باشد اما قرآن جامع و کامل است و تمام آنچه مورد نیاز بشر برای سعادت اخرویش است در آن قرار دارد. اگر پاسخ‌های بهتری می‌خواهید در گوگل نام "کاظم ندائی" را جستجو کنید و در وبلاگ استاد برایشان سوالاتتان را بفرستید. والسلام.