آمار،در ایران داستانی است!!

همه دانش آموختگان و دانشگران می دانند که فرآیند تولید دانش و خرد از دالان آمار و اطلاعات راستین و درست می گذرد.وقتی خانم لمپتون مطالعات خود را در زمینه مسایل مالکیت و اصلاحات ارضی ایران تدوین می کرد،با بی پروایی هر چه تمام گفت:

«آمار، در ایران داستانی است»

حال نظر شما خواننده این یادداشت چیست؟

/ 3 نظر / 13 بازدید
سهیل

حال و روز توسعه یک کشور را از حال و روز داستان آمار آن کشور می توان فهمید.

دوست

واقعا داستانیست!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![وحشتناک][وحشتناک][وحشتناک] و نمونه این موضوع رو هر روز و هر روز تو جراید و رسانه ها و.........میبینیم....

دوست

[چشمک][لبخند][لبخند]