هنر ملی ایرانیان،هنر کتاب نخواندن!!!

چرا ایرانیان علیرغم ظرفیت هایی که در زمینه نشر کتاب وعرضه و توزیع آن در کشور وجود دارد ، نسبت به خرید و یا تهیه آن به نحو مقتضی از خود بی رغبتی و بی اشتیاقی نشان می دهند؟ چرا آمار خرید کتاب در ایران باور کردنی نیست؟چرا آمار مطالعه کتاب در ایران قابل هضم نیست؟ چرا نخریدن کتاب و نخواندن آن در نزد ایرانیان که مدعی فرهنگی بودن و موثر بودن در روند حیات اجتماعی جهان هستند، به یک هنر و آن هم هنرملی تبدیل شده است؟

از شما بازدیدکننده محترم درخواست می شود نظر خود را در این خصوص،ابراز نمایید.

/ 0 نظر / 19 بازدید