هرکسی را سیرتی بنهاده ام

زنده یاد شیخ بهایی در کشکول می نویسد:

من با دانشمندان نامدار دنیا که در رشته های گوناگون کار کرده بودند ودرهرعلمی صاحب اطلاعات وسیعی بودند وارد بحث ومذاکره شدم وبر همه آنها پیروز گشتم ولی هرگاه با متخصصین یک رشته - منظور کسانی که تمام انرژی ونیروی فکری وذهنی خود را فقط وفقط در یک رشته علمی ومعرفتی خاص به کار برده بودند- به بحث پرداختم؛سخت مغلوب شدم، زیرابر اثرمحدود بودن نیروی فکری،زوایایی از هر علمی بر من مخفی مانده بود.

اصولن یکی از عوامل عقب ماندگی افراد که موجبات عقب ماندگی جامعه را نیز فراهم می آورند این است که نمی دانند در چه زمینه ای ودر چه حوزه ای استعداد فکری وعملی بالایی دارند.در اثر همین ناآگاهی وارد حوزه های مختلف می شوند ودر قلمروهای گوناگون قدم می زنند بی آن که استعداد شان در آن حوزه ها و قلمروها شکوفا گردد.انجام استعداد یابی از عمده عواملی است که فرآیند توسعه را در جامعه ای تسهیل و تسریع می نماید و بدیهی است که بی توجهی به این نکته ظریف ،فرآیند توسعه را در آن جامعه سخت وپیچیده خواهد نمود.جناب مولانا از زبان آفریدگار پروردگار می فرماید:هرکسی را سیرتی بنهاده ام    هرکسی را اصطلاحی داده ام . یا امیر علم وعمل،آقا علی بن ابی طالب علیه السلام می فرمایند: مردم فرزندان آن چیزی هستند که آن را خوب انجام می دهند.یعنی همان گونه که انسان ها فرزندان پدر ومادر خویش محسوب می شوند وبه واسطه آنها شناخته می شوند و شان وپایگاه اجتماعی به دست می اورند؛به همین گونه،فرزند علم،حرفه و تخصص خود نیز هستند وبر اساس آن در اجتماع ارزش گذاری می شوند.به نظر حقیر یکی از حوزه ها که در قیاس با سایر حوزه ها از اهمیت بسزایی برخورداراست ودر واقع هیچ حوزه ای با آن قابل مقایسه نیست، حوزه مدیریت به ویژه مدیریت توسعه است.حوزه ای که افراد مخصوص به خود را می طلبد،چرا که دانایی و توانایی آنان سرنوشت جامعه را در مسیر پر فراز ونشیب توسعه رقم می زند.حوزه ای سخت مهم وحساس که جناب مولانا راجع به اهلیت وعدم اهلیت افراد آن می گوید: کاملی گر خاک گیرد زر شود    ناقصی ار زر بُرد خاکستر شود. در یک کلام ،پست های کلیدی و سرنوشت ساز به اهلش سپرده شود،هستند کسانی که برای مدیریت آفریده شده اند. 

/ 0 نظر / 23 بازدید