نوشتن یا فکر کردن

هرمان هسه می گوید:

                       نوشتن نیکوست و تفکر نیکوتر.

ای  کاش به فکرکردن عادت می کردیم ونظام تربیتی مان به گونه ای بود که از ما انسان های فکور و اندیشه ورز به عمل می آورد.ای کاش.................................................

/ 3 نظر / 16 بازدید
دوست

جانا سخن از زبان ما میگویی......سلام جناب اسدی ..به نظر حقیر متاسفانه تو نظام تربیتی و آموزشی ،از مهد کودک گرفته تا مقاطع دانشگاهی ما با این مشکل به شدت دست به گریبانیم.....

ای بــــرادر تو همه اندیشه ای مابقی تو استخوان و ریشه ای

احسان

چه اندکند کسانی که باچشم خود می بینندو با ذهن خود می اندیشند! انشتین