صنایع فرهنگی و توسعه

صنایعی هستند که باآفرینش،تولیدوتجاری شدن کالاها وخدمات دارای محتوای غیرمادی وحق مولف سروکاردارند.این صنایع عبارتنداز:

چاپ ونشر،

انتشارات چندرسانه ای،

تولیدات سینمایی،

تولیدات سمعی و بصری،

صنایع دستی وطراحی،

ضبط وصدابرداری،

هنرهای تجسمی ونمایشی،

سازهای موسیقی،

ورزش،

تبلیغات و

معماری.

نکته ی مهم این که صنایع فرهنگی نقش بسیارموثری درارائه ی تصویر فرهنگی یک کشوریا ملت وایجادجایگاه مناسب دراقتصادبین المللی و حرکت حساب شده در مسیر توسعه ایفا می کنند.واقعیت این است که کشورما زمینه ی مساعدی برای بهره گیری ازصنایع فرهنگی دارد،لیکن این کاربدون حضور درصحنه ی رقابت بین الملل وداشتن یک برنامه ی راهبردی منسجم عینیت نخواهدیافتوبا این روند کار در میدان جنگ نرم نیز پیچیده و نامعلوم خواهد بود.

/ 5 نظر / 11 بازدید

با توضیح فوق ورزش و معماری هم جزو صنایع فرهنگی محسوب می شوند؟

کریم

اگه امکان داره رابطه بین صنایع فرهنگی وتوسعه را بیشتر توضیح دهید.ممنون

شمیم

با این توضیح ایا ادبیات هم جزو صنایع فرهنگی است؟

دوست

و با این اوضاع برخورد با مقوله های فرهنگی در مملکت،فکر نمیکنم چیز زیادی واسه ارائه داشته باشه...حتی اگه پتانسیل اون رو داشته باشه....نمونه ش برخورد با فیلمها و نوشته ها و حتی آدمهایی که واسمون افتخار کسب کردن...

دوست

قطعا فرمایش شما درسته...ولی باید سیستم و حکومت هم به این موضوع پی ببرند....