هنر فکر کردن

هنر فکرکردن عنوان کتابی است که ارنست دیمنه(Ernest Dimnet)،یکی از مربیان بزرگ آموزش وپرورش فرانسه که سالیان دراز در امر تعلیم وتربیت فعالیت کرده،به رشته تحریر درآورده است.وی در کتاب مذکور تلاش می کند تا نقطه نظرهایی را در رابطه با امر خطیر "فکر" و "تفکر" ارائه دهد؛ازجمله نقطه زیر که بسیارقابل توجه است:«همه انسان ها از استعداد و موهبت فکرکردن برخوردارند،ولی عده زیادی از آنان براستی نمی دانند که چگونه باید از این عطیه الهی خود بهره گیرند.از سوی دیگر،یورش انگل های ذهنی (موانع تفکر) یک عامل مهم و بازدارنده محسوب می شود

جان دیوئی(John Dewy) فیلسوف و دانشمند ممتاز تعلیم وتربیت امریکایی در مقدمه این اثربرجسته چنین نگاشته است:« این اثر را بسنجید،شخصا بیازمائید،آن را کاملا در دسترس خویش قراردهید،یک یا دو صفحه و حتی یک فرازآن را بخوانید،گهگاه آن را بگشائید و پیرامون مطالبش سیر کنید،پی درپی بخوانید،این کتاب را روی میزکنار بسترتان بگذارید و مطالعه نمایید،در سراسر شب ذهنتان را با مطالب آن سرگرم کنید و وقتی بامداد فرا رسید ،ذهن خود را بیدار نمایید؛زیرا این اثر سرشار از خردمندی است که ثمره سال ها تجربه ومشاهده شخص نویسنده و دیگران بوده است.خوانندگان این کتاب، راه های پیشنهادی نویسنده را برای پی بردن به کیفیت تفکرشان می یابند. ... »

این اثر در سال 1369توسط آقای محمد رفیعی مهرآبادی ترجمه و نشر نگارش نیز آن را انتشار داده است.خواندن این کتاب به همه کسانی که دغدغه توسعه کشور را دارند،توصیه می شود.

/ 0 نظر / 17 بازدید