درخت ،بارزترین نمادعرفان

بعداز طرح دیدگاه های توسعه پایدار،توسعه همه جانبه و توسعه پایدار وهمه جانبه در دهه های 90و2000؛دیدگاه توسعه پایدار انسانی مطرح شد.این دیدگاه توسط شاخص هایی معرفی و ارزیابی می شود.لیکن به طور خلاصه و به شکل تمثیل می توان گفت هر گاه انسان توانست مثل « درخت» عمل کند؛انگاه به توسعه نایل آمده است!!!

درخت را بنگرید،ریشه در خاک وسر بر افلاک دارد.لذا هر گاه انسان توانست همچون درخت روی زمین بایستد وقواعد آن را رعایت کندولی در عین حال ،چشم به آسمان بدوزد وروحش را در آسمان الهی وروحانی به پرواز در بیاورد؛آنگاه می توان گفت که انسان به صفت توسعه یافتگی متصف شده است.پس بد نیست در عصر دیجیتال ودنیای اطلاعات و ارتباطات و دنیا زدگی بیش از حد انسان،آدمی از درخت درس توسعه بیاموزد!!!!

/ 2 نظر / 14 بازدید
چت روم

سلام مطالبت جالب و خواندنيه خوشحال ميشم به من هم سر بزني چت رومي شلوغ و صميمي ;) www.hadci.com

امیر مسعود

این تعبیر شما از درخت با تعریف فرهنگ مناسبت بالایی دارد[تایید]