عالم ریاضیات به سوگ نشست

منظومه ریاضیات درخشانترین ستاره خود را از دست داد.

مریم میرزا خانی ، ستاره درخشان و با فروز منظومه ریاضیات افول کرد و به ابدیت پیوست. روان و روح این بانوی نابغه شاد و آرام باد.

/ 0 نظر / 14 بازدید