جنگ یا صلح؟؟

به مناسبت سال گشت پذیرش قطعنامه 598،هنوز این پرسش مطرح است که:

آیا جنگ مساله است یا راه حل؟

یا اینکه

صلح مساله است یا راه حـل؟

 

نسبت هر یک از دو مقوله جنگ و صلح با توسعه چیست؟

کدام یک از آن دو توسعه آفرین است؟

/ 1 نظر / 17 بازدید
داریوش

اقتضا دارد.بنا به اقتضا ممکن هر لباسی برتن کنند!!!![سوال]